• Nezařazené

    Posuňme svoje možnosti všade, kde sa to dá

    Svoje o obmedzujúcich limitoch by vám vedeli povedať všetci športovci, nielen tí profesionálni. Poznajú dôverne ten pocit, keď už ďalej nemôžu a pritom sú niekde hlboko v podvedomí presvedčení, že jednoducho musia. A mozog nakoniec presvedčí telo, aby nehľadelo na únavu a naďalej pracovalo. To je jeden zo spôsobov, ako sa limity dajú posúvať. Potom sú tu ešte obmedzené možnosti napríklad u ľudí, ktorí majú nejaký hendikep. Telesný alebo psychický, na tom vôbec nezáleží. Mnohí z nich sú nakoniec schopní oveľa väčších vecí, na ktoré si my, ľudia bez zdanlivých obmedzení, ani netrúfneme premýšľať. Avšak sú aj limity, ktorými nás obmedzuje sama príroda. Napríklad v prípade, že staviate dom alebo robíte iné podobné práce, ktoré je nutné vykonávať…