Veríme v efektivitu financovania verejných služieb?

Verejné služby sú tými službami, ktoré platí štát a to z verejných financií a nepriamo z daní. Vravíme tak o bežných službách podporovaných štátom ( poprípade konkrétnym mestom), teda napríklad zdravotných alebo sociálnych, v inom prípade administratívnych, či tých, ktoré sa starajú o bezpečnosť a verejný poriadok. Ako som už spomenul, ich dotácia funguje na […]