Nezařazené

Aj muži menia svet

V súčasnej dobe sa skloňujú slová týkajúce sa hlavne žien ako je emancipácia, feminizmus a podobné výmysly, ktoré zachádzajú až do extrémov. Podobným príkladom takéhoto extrému môže byť neustále vyzdvihovanie žien za to, že sú také skvelé, že si so všetkým poradia, že sú sebestačné, samostatné, priam niet na nich žiadnej chyby.

důchodci.jpg

Je to v poriadku?

O tom, že človek sa snaží ovládnuť prírodu určite vieme. Ale ovládnuť, teda skôr preorientovať sám seba sa pokúša tiež nejaký ten čas. Vyzdvihovať len ženskú časť našej populácie nie je výnimočné, dnes skôr bežné. Kam sa však potom stráca chlap? Kde tkvie jeho význam? Keď dáme mužom najavo, že nie sú na nič potrební, tak nebudú chcieť s nami žiť, pomáhať nám… A to sa potom neustále ženy sťažujú, že im muži nikdy v ničom nepomôžu. Keď sme im dokázali, že sme samostatné, tak nemusia. Veď my si predsa vystačíme aj samé a zrazu by sme chceli pomôcť..

Potom čítame také knihy, kde sa popisujú ženy za hrdinky a muži sú len a len nejaké slabé články tejto spoločnosti. Áno, predtým vychádzali knihy opačného charakteru, ale nie je to skôr tak, že by sme sa mali dať na misky váh a byť si rovnocenní? Nikto z nás nie je viac ani menej. Všetci sme si rovní a preto niet človeka na svete, ktorý by nás mal odsudzovať, že sme ako pohlavie niečo menej ako ten druhý. Čo sa,bohužiaľ, dosť často deje. Porovnávanie typu: „Však to je len žena, preto tak šoféruje.“Alebo poznámka typu, že je to len muž mužov tiež určite trochu zamrzí.

charakter.jpg

Mužská a ženská časť populácie spolu úzko súvisia, preto nechápem trendu, že sa snažíme čo najviac od seba oddeľovať. Boli sme stvorení pre seba, žiť a zotrvávať spolu ako pár. Nie ako dvaja chlapi alebo dve ženy, ale ako muž a žena. Dve pohlavia, ktoré sú síce odlišné, ale majú vlastnosti, ktoré ich dokáže k sebe prilákať ako osi na med. Bez muža a ženy by sme od prapočiatkov nemali našich rodičov, prarodičov a v konečnom dôsledku by sme tu neboli ani my. Preto sa dnes tá sloboda pohlavia príliš modernizuje a každý vymýšľa, chce byť niečím iným ako je..