Služby

Aj mzdy a personalistika sa môžu z času na čas stretnúť s komplikáciami

Áno, skutočne je tomu a aj v oblasti miezd a personalistiky môže byť prítomná istá miera chybovosti. Tá by však rozhodne mala byť v medziach únosnosti a takéto situácie by mali vznikať skôr sporadicky. V drvivej väčšine prípadov stojí za vznikom chybovosti a z nich prameniacich komplikácií ľudský faktor. Jedným dychom však musíme dodať, že nikto z nás nie je neomylný a každý z nás môže urobiť chybu. Za ich vznikom však nemusí automaticky stáť len zamestnanec oddelenia miezd a personalistika a chyba môže vzniknúť aj na strane radového zamestnanca. Mzdy a personalistika sú komplexnými témami a na to, aby táto chyba nevznikla je potrebná maximálna sústredenosť a znalosť všetkých zákonov a vyhlášok.

peníze

Mzdy a personalistika a konkrétne prípady z chybovosti

Proti chybovosti v otázke spracovania miezd a personalistiky sa však dá bojovať aj prostredníctvom kvalitnej komunikácie medzi týmto oddelením a ostatnými zamestnancami vo firme. Každý zo zamestnancov je povinný poskytovať korektné informácie a podklady tak, aby mzdy a personalistika mohli byť spracované skutočne korektne. Väčšina zo vzniknutých chýb sa v praxi dá napraviť pomerne jednoducho, no niekedy nemusí ísť práve o tú najpríjemnejšiu aktivitu. Jednou z najčastejších chýb v otázke spracovania miezd a personalistiky radíme rozlišovanie medzi jednotlivými typmi pracovných pomerov. Iné postupy sa totižto uplatňujú pri práci na dohodu a iné pri zamestnancoch pracujúcich na trvalý pracovný pomer. Značné odlišnosti sú následne aj v komunikácií s externými subjektami pri jednotlivých typoch pracovných pomerov.

platba online

Tú je potrebné nastaviť konkrétnu komunikáciu medzi samotnou firmou a napr. Sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou. Ďalšou kapitolou je nezdaniteľná časť základu dane a istá miera chybovosti nastáva pri zohľadnení daňového bonusu. Narodenie každého dieťaťa je potrebné nahlásiť aj oddeleniu miezd a personalistiky, ktoré následne tento bonus zohľadňuje pri výpočte mzdy. Tieto chyby však z hľadiska nápravy patria do skupiny tých ľahšie napraviteľných. Pravidelnú pozornosť je potrebné venovať aj zohľadneniu dani z príjmov a výške odvodov. Bližšie informácie o tejto téme nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.