Služby

Zbieram známky

Mladí umelci alebo deti s talentom na výtvarné umenie, ktorí sa v tom budú rozvíjať, možno raz budú mať tú česť navrhovať aj predlohy na známky, prípadne sa ich umelecké diela či obrazy dostanú aj na potlač známok.

filatelie

O kom hovoríme?
Filatelisti sú zberatelia, ktorí sa orientujú na známky a ceniny, zbierajú ich a v nejakých časových intervaloch sa potom organizujú výstavy, kde si ich navzájom vymieňajú, prípadne predávajú. Niektoré podujatia majú aj medzinárodný charakter, teda zúčastňujú sa ich aj zberatelia zo zahraničia a svojimi príspevkami zvyšujú atraktivitu tejto záľuby. Medzi jednotlivými kúskami je možné nájsť aj veľmi vzácne exempláre historickej hodnoty, pri ich cene sa vám doslova zatočí hlava.

Zaujímavá minulosť
Známky sa ukladajú do takzvaných albumov, zoraďujú sa podľa jednotlivých tém, ktoré sú na nich zobrazené, môže ísť o známky s tematikou umenia, zvierat, známych športovcov alebo techniky, lietadiel, áut či lodí. No ani v rozmanitosti tvarov nezaostávajú za témami, nájdete ich v obdlžníkovom, štvorcovom, kosoštvorcovom, dokonca aj trojuholníkovom tvare. Známky ozajstnej hodnoty v sebe ukrývajú aj nejaký príbeh či históriu, ktorá každému jednotlivému kúsku dodá na originalite a príťažlivosti, a, samozrejme, aj cene.

známky

Nie sú to len známky
V minulosti boli rozšírené viaceré druhy zberateľstva, dievčatá veľmi rady zháňali rôznorodé papierové obrúsky, pohľadnice, chlapci zasa odznaky alebo vlajočky a toto všetko sa skrývalo v školských laviciach, kým nezazvonilo na koniec vyučovacej hodiny, čo bol signál, že výmenný rituál môže začať. Či sa tomu dnes venujú deti s rovnakou radosťou ako my pred niekoľkými desiatkami rokov je otázne, no filatelisti stále majú svoje centrá a s rovnakým záujmom sa stretávajú, aby získali nielen cenné kúsky do svojej zbierky, ale aby si vymieňali aj rady a typy, kde a ako sa k novým úlovkom dostať. Preto sa členovia klubov filatelistov rôznymi aktivitami snažia osloviť aj mladú generáciu a pritiahnuť ju k tejto záľube a zároveň tak nájsť svojich pokračovateľov.